Nadace Vodafone

Home / Nadace Vodafone

Nadace Vodafone je nestátní nezisková organizace zřizovaná společností Vodafone Czech Republic, a.s. Nadace byla založena roku 2006 a za 10 let své existence podpořila přes 500 sociálně prospěšných aktivit více než 100 miliony korun. Jedná se o jednu z největších firemních nadací v ČR.

www.nadacevodafone.cz

www.rokjinak.cz

realizace

říjen 2013 – červen 2016

mise

administrace webů nadace

správa sociálních sítí

mediarelations

interní komunikace k Vodafonu

vedení workshopů a školení projektů

koordinace komunikace

koordinace kampaní

spolupráce a koordinace subdodavatelů služeb

Mediální výstupy

výstupy k vyhlášení grantových programů, projektům, novinkám (tyinternety.cz, ihned.cz, neziskovky.czMaM.cz, Mobilmania.cz, Čilichili.cz)

a další


 Previous Next