Mucha muzeum

Home / Mucha muzeum

Muzeum Alfonse Muchy v Praze bylo založeno 12. února 1998. Praha se tím stala sídlem prvního muzea na světě věnovaného životu a dílu Alfonse Muchy (1860-1939). Stálá expozice rodinné sbírky Muchových děl vznikla díky spolupráci společnosti COPA a Mucha Foundation (Muchova nadace), která zastupuje nejrozsáhlejší Muchovu rodinnou sbírku na světě Mucha Trust.

www.mucha.cz

realizace

od března 2015 do září 2017

mise

správa sociální sítě Facebook

vytváření obsahu pro stránky


 Previous Next