Investigace.cz

Home / Investigace.cz

České centrum pro investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) bylo založeno v lednu roku 2013 skupinou novinářů. Cílem ČCIŽ je šířit povědomí o kvalitní investigativní žurnalistice, školit investigativní novináře a přinášet do regionu střední Evropy nové trendy a inovace, které se týkají moderní žurnalistiky a investigace. ČCIŽ je jako jediná česká organizace zapojena do projektu Organized Crime and Corruption Reporting Project a dalších mezinárodních sítí investigativních novinářů. Členové ČCIŽ jsou profesionální novináři s přesahem do lidských práv a vzdělávání. Během posledních let vyvinuli vzdělávací programy pro nezávislé novináře v krizových a autoritativních oblastech stejně tak jako e-learningový modul pro představitele českého neziskového sektoru.

REALIZACE: 2017

MISE:

tvorba obsahu pro sociální sítě

strategie komunikace na sociálních sítích

strategie komunikace s médii

mediarelations

Project Details

Date: 21.4.2017


 Previous Next