IN(ternet) Generation

Home / IN(ternet) Generation

Vzdělávací projekt IN(ternet) Generation si klade za cíl poskytnout dětem ve věku 7 – 12 let vzdělání v oblastech etického, efektivního, pokročilého a bezpečného užívání internetu. Projekt, který vyvinul European Leadership & Academic Institute (ELAI) v blízké spolupráci s českými pedagogy a také s českým Google a Vodafone, by měl sloužit jako pilot pro širší užití v zemích EU.

www.in-generation.cz

realizace

listopad – prosinec 2016

mise

media relations

Mediální výstupy

Česká televize – rozhovor v pořadu @on-line 7.1.2017

feedit.cz, finparada.cz, helpnet.cz


 Previous Next