VYTVÁŘÍME OBSAH
Jsme kreativní studio PIART
PŘIVEDEME VÁS DO MÉDIÍ
Jsme kreativní studio PIART
ZKROTÍME PRO VÁS SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Jsme kreativní studio PIART
Arrow
Arrow
Slider

Kreativní studio PIART

PIART jsou dobré nápady, intuice a odvaha inovovat.

Pomáháme firmám i jednotlivcům zdravě růst, vhodně pečovat o svou image, správně komunikovat s cílovými skupinami prostřednictvím médií, sociálních sítí i dalších kanálů a šířit povědomí o značce.


Lucie Šplíchalová pracuje v PR 13 let. Spolupracovala či spolupracuje například s klienty: Česko-taiwanská obchodní komora, ČVUT, Alpaka-app, Iceland, Sipral, Nadace Vodafone, Nadace OSF, Post Bellum, Tap Tap, Konsepti, Javorina, Karlín Group, Muchovo a Kafkovo muzeum v Praze, Vetamix ad. Mezinárodní projekty: MIWA – technological innovations, Entrepreneurs‘ Week, Giving Tuesday 2017. Eventy: Moon50: Zpátky na Měsíc, Koncert pro Paměť národa 2019, Milada 70: Zavražděna komunisty a další.

Za projekt Moon 50: Zpátky na Měsíc získala 3 nominace a 2 České ceny za PR Lemur, a to společně s Michaelou Studenou a Markétou Barákovou.

Služby

Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!

Albert Einstein

Příběh vaší značky a informace o vašich službách či produktech tvoří páteř veškeré komunikace. Na vašem webu, na sociálních sítích, v PR i v rámci marketingových akcí. Rádi pro vás strategii komunikace vytvoříme.

Je důležité myslet na to, že právě strategie je nástrojem dlouhodobé komunikace a vede k dosažení vytyčených cílů, vtažení vašich fanoušků a zákazníků do dění, do vašeho příběhu, k přetvoření zákazníků ve vaše dlouhodobé fanoušky, kteří se postarají o šuškandu a budou váš příběh šířit sami dál.

Já jsem nevinnej! Noviny vůbec nečtu, vo politiku se nezajímám, nestarám!

Josef Švejk

Média jsou nositelé sdělení, jejichž příjemcem je široká veřejnost. Mohou také šířit informace o vás. Je proto důležité dlouhodobě pečovat a podporovat růst dobrých vztahů s médii a s novináři, kteří za nimi stojí.

Neprodáváte přeci pouhé produkty nebo služby. Prodáváte především filosofii provázející původ těchto produktů a služeb, tedy image své značky. Pomůžeme vám navázat s médii takové vztahy, které si vaše značka zaslouží.

Zjišťuji, že se mi chce pro změnu přemýšlet o pošetilosti druhých. Proč být sobec a myslet jenom na vlastní?

William Saroyan

Pro vaši značku doporučíme využít vhodné sociální sítě. Pro každou síť zvlášť vytvoříme strategii obsahující doporučený tón komunikace a příspěvků, samotný obsah příspěvků, vizuální styl, manuál krizové komunikace.

Sítě pak denně monitorujeme a analyzujeme, na všechny komentáře uživatelů pružně reagujeme, monitorujeme konkurenci nebo příbuzné a inspirativní účty a měsíčně posíláme podrobné reporty.

Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.

John Fitzgerald Kennedy

Klíčová je vhodná prezentace značky na těch správných místech – tedy tam, kde se pohybují vaše cílové skupiny, a to v online i offline prostředí.

Naším cílem je vytvořit a upevnit mezi vaší značkou a cílovými skupinami především zájem, správnou asociaci, pevný vztah a oboustrannou spokojenost, a tím přispět k růstu a udržení poptávky po vašich produktech a službách.

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.

Tom Robbins

Prezentace značky v online prostředí a v médiích může vhodně doplnit také prezentace naživo, formou zajímavých akcí nebo představení produktů veřejnosti.

Umíme přinést kreativní a citlivé řešení pro váš event management, nebo vám akci uspořádat „na klíč“.


Kontakty

Zavolejte nám
604 150 078
Adresa
Myslíkova 9
120 00 Praha 2
E-mail
info@piart.cz